Start

Nowości

Konkursy historyczne 2017/2018

 

Zapraszam do udziału w następujących konkursach historycznych:

1. Tragedia kopalni „Wujek” -Pamiętamy.” Forma plastyczna.

2. „Historia polskich symboli narodowych.” Test lub  praca plastyczna.  Konkurs płatny 7 zł od osoby w wybranej formie konkursowej.

3. Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”. Test lub praca plastyczna.  Konkurs płatny 7 zł od osoby w wybranej formie konkursowej.

4. „Niepodległa- tradycja i współczesność”. Praca plastyczna ”Niepodległość w oczach dziecka”. Praca fotograficzna „ Moje spojrzenie na Niepodległość”. Praca literacka „ Moje pierwsze spotkanie z niepodległością”.

5. „Rudna IV”. Konkurs na plakat na Jesień teatralną.

Wszystkie bliższe informacje u pani Małgorzaty Polanieckiej oraz przed salą 21.

Karty zgłoszeniowe i zasady regulaminu konkursów zostaną skserowane dla uczniów chętnych.

 

Wirusowe zapalenie wątroby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu  informuje o obserwowanym wzroście liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A na terenie miasta Sosnowca  oraz województwa śląskiego.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu prosi o zachowanie wzmożonej czujności i stosowanie się do wymaganych w tym zakresie zaleceń.

plakat1.png
plakat2.png

 

Przyjaciele w potrzebie

Nie wszyscy uczniowie mogli zacząć nowy rok szkolny w swoich szkołach. W pierwszym tygodniu gościliśmy w naszej szkole uczniów z Potulic, którym sierpniowa nawałnica utrudniła powrót do szkoły. Od 11 września uczyć się z nami będzie druga grupa, która przyjechała z Nakła.

20170907_110327.jpg
20170907_110340.jpg
20170907_110919.jpg
20170907_111344.jpg
20170907_111854.jpg
20170908_112435.jpg
20170908_112808.jpg
20170908_112819.jpg
20170908_113338.jpg
20170908_113419.jpg
20170908_113635.jpg

 

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r.


Klasy I – godzina 8:30 –spotkanie w świetlicy

Klasy II-III godzina  9:25- spotkanie na boisku

Klasy IV godzina 10:25 spotkanie w „starych” salach – Kl.IV A-sala 31; Kl.IV B- sala 18; Kl.IV C- sala 17

Klasy V- VII godzina 10:25 spotkanie na boisku


Serdecznie zapraszamy!

 

 

Perełki architektury polskiej

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn. PEREŁKI ARCHITEKTURY POLSKIEJ

Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat zabytków architektury w różnych rejonach Polski oraz zwiększenie ich rozpoznawalności wśród uczniów sosnowieckich szkół.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia obiektu architektonicznego Polski.
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z sosnowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dla biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodziców.

Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 fotografie w formacie 18x24.

5. Każde zdjęcie należy opisać imieniem i nazwiskiem autora oraz dołączyć krótką informację na temat sfotografowanego obiektu – nazwa, wiek, miejsce gdzie się znajduje, itp.
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na organizatorów konkursu.
7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

8. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody
i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

Terminarz

Prace należy dostarczyć do nauczyciela plstyki do Pani Beaty Porady do 25 września 2017r. wraz z kartą zgłoszenia , która musi być podpisana przez rodzica bądź prawnego opiekuna . Karta do pobrania u nauczyciela.

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.10.2017r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu.

 

Zakończenie roku szkolnego 2016-2017

 

Mam TALENT 2017

 

Zrozumieć świat - konkurs

W ZSO nr 3 im. B. Prusa odbył się międzyszkolny konkurs przyrodniczy pt. Zrozumieć świat. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności szóstoklasistów z biologii, chemii, fizyki i geografii . Nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z tymi zagadnieniami i uplasowali się na drugim i  trzecim miejscu.

Skład drużyn:

Szymon Siwek

Witold Suszek   II miejsce

Wiktoria Dziurkowska

 

Aleksander Puchała          III miejsce

swiat01.jpg
swiat02.jpg
swiat03.jpg

 

Mój talent - wyróżnienia

13 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów i wyróżnień przyznanych w ramach Miejskiego Konkursu
Talentów Artystycznych "Mój Talent".
Z naszej Szkoły wyróżnienia otrzymali Martyna Brewka, Jakub Kieżel,
Zuzanna Łudzeń i Eliza Dubas. Uczniowie przygotowali prace plastyczne pod opieką mgr Beaty Porady.
Gratulujemy sukcesu!
konkurs01.jpg
konkurs02.jpg
konkurs03.jpg
konkurs04.jpg
konkurs05.jpg
 

W języku różne dziwy - konkurs

Dnia 8.06 uczestniczyliśmy w  uroczystości rozstrzygnięcia dwóch konkursów:

Międzyszkolnego konkursu językowego ,,W języku różne dziwy’’ i ,,Międzyszkolnego konkursu regionalnego ,,W języku różne dziwy’’ okazało się ,że nasza szkoła zajęła trzy nagradzane miejsca. Pierwsze miejsce w konkursie językowym zajęła Kinga Dereń z klasy czwartej A , a drugie miejsce Maja Lubiszewska z tej samej klasy. W konkursie historycznym reprezentantki naszej szkoły Maja Kucab i Julia Surmacka otrzymały wyróżnienie.

 

Pedagog/Psycholog

Mały Samorząd

Świetlica

Z galerii

Dzwonki

LekcjaGodzina
1 8:00 - 8:45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.45 - 12.30
6 12.45 - 13.30
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
Ulti Clocks content