Kalendarz roku szkolnego

2 września 2019 – rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna

13-26 stycznia 2020 – ferie zimowe

9-14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia 2020 – egzaminy ósmoklasisty - przełożony decyzją MEN (termin zostanie podany po ogłoszeniu przez MEN i CKE)

26 czerwca 2020 – zakończenie roku szkolnego

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 – wakacje