Start Konkursy Bezpieczna droga do szkoły

SZKOLNY KONKURS wiedzy
„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

ORGANIZATORZY:

1. Organizatorami konkursu są: nauczyciele klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych.

UCZESTNICY:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.

CELE:

1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.
2. Uświadomienie uczniom potrzeby znajomości zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
3. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

TEMAT:

1. Tematyka prac konkursowych „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” obejmuje bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły.
2. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do i ze szkoły (praca plastyczna oprawiona krótkim wierszykiem-rymowanką – mile widziana.).

3. Test wiedzy o ruchu drogowym”

ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Uczniowie klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych składają swoje prace u wychowawców. Prace należy składać w terminie do 27 września 2013r.
2. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez jednego autora, w formacie A4 lub A3.
3. Dozwolone materiały plastyczne do wykonania pracy: farby, kredki, papier do wyklejania.
4. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna zawierać na odwrocie następujący opis:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza autor pracy.

2.  Zespoły uczniów klas drugich i trzecich przystępują do pisemnego testu wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego w dniu 27 września 2013r.